Hmyzí domečky

Hmyzí domečky nebo také hmyzí hotely jsou lehké konstrukce z přírodního materiálu, které primárně slouží jako úkryt pro užitečné a často i vzácné druhy hmyzu. Kostru tvoří pevný materiál např. dřevěné desky, duté kmeny stromů, slaměno – hliněná zídka, kostra je pak vyplněna různorodým přírodním materiálem např. listy, klacíky, dutými stvoly trav, proděravělými deskami, starými popraskanými cihlami, mechem apod. tak, aby poskytovaly úkryty a prostor pro rozmnožování řadě druhů.

Mezi tradiční nájemce takovýchto domečků patří především drobný, v zahradě užitečný hmyz, jako jsou např. slunéčka sedmitečná, škvoři, zlatoočka nebo vosíci, jejichž hlavní potravou jsou škůdci, v největší míře pak mšice, svilušky či vlnatky, čímž je možné snížit používání chemické ochrany rostlin.

Nezanedbatelná je i funkce estetická. Díky různorodým tvarům a strukturám použitého přírodního materiálu jsou efektním a funkčním doplňkem na zahradě, předzahrádce, školním pozemku, zkrátka všude, kde jsou umístěny.

Jejich velká variabilita z hlediska tvarů, velikostí a struktur umožňuje vytvořit různorodé domečky, od nejjednodušších např. zavěšené duté kůly vyplněné slámou, přes konstrukčně složitější dřevěné domky. Jejich stavba tak může být zábavou jak pro děti, tak i pro dospělé.