Motýlí záhony

V každé obci se najdou místa, která nejsou příliš vzhledná, o které se nikdo nestará nebo je zde zajištěna jen základní údržba v podobě kosení trávníku několikrát ročně. Některá z takových míst chceme využít pro vybudování tzv. motýlích záhonů osetých druhově bohatou směsí rostlin, které svými různobarevnými květy lákají velké množství motýlů a dalšího hmyzu a tím do takových míst přináší život, lehkost, krásu a také prostor pro ponaučení.

Pro vybudování záhonů budou ve spolupráci s vlastníky pozemků (především obec Rohatec) vybrána vhodná místa pro pět záhonů o celkové výměře 50 m2 (zpravidla půjde o kruh o průměru 3,5 m). Každý záhon bude opatřen jednoduchým dřevěným plůtkem z kůlů, kterými bude ve své horní části procházet konopné lano. Každý záhon bude také opatřen cedulí ve tvaru motýla s informacemi o smyslu a cílech této aktivity. Na samotné realizaci prací se budou kromě členů spolku Dúbek Rohatec z části podílet také žáci ZŠ Rohatec, studenti Purkyňova gymnázia Strážnice a veřejnost.

Evaluace této aktivity bude provedena elektronicky a prostřednictvím tištěných dotazníků. Na základě této zpětné vazby pak bude rozhodnuto, jak v následujících letech se záhony naložit. O následnou péči v dalších letech budeme jednat s obcí na základě zpětné vazby občanů. Předpokládáme, že se o vytvořené záhony bude nadále starat spolek v rámci své environmentální agendy.

Cílem této aktivity není suplování role správce veřejné zeleně, ale zapojit žáky a občany do veřejného života, spolupodílet se na vytváření společného prostředí, ukázat nové pohledy na živé přírodní prvky v intravilánu obce a tím posílit biodiverzitu, estetiku i zájem občanů o vzhled obce. Tuto aktivitu bychom chtěli také do budoucna propojit s aktivitou „výroba hmyzích domečků“ a každý takto vybudovaný motýlí záhon navíc doplnit jedním nebo více hmyzími domečky. Výhodou motýlích záhonů jsou i nízké náklady na jejich údržbu.